Styret

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Styret i 2017 består av:
Leder Erik Norstad
Nestleder Kjell Joar Dybdal
Kasserer Jan Dahlen
Sekretær Arnfinn Standerholen
Styremedlem Bjørg Svingen
Styremedlem Ingeborg Amundrud
Styremedlem Øystein Engen
Varamedlem Wenche Haslie

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn av skogskapellet:
Grete Skaaraas og Reidar Westgård

Tilsyn med Kvennstugua:
Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Øystein Engen,Tor Ola Lundsbakken.

Landhandelen:
Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg.

Kaffesalg:
Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen

Turstiene:
Erik Norstad, Wenche Haslie

Kvennstuguteatret:
Erik Norstad, Ingeborg Amundrud

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen