Onsdagsturer 2017

Turstiene > Onsdagsturer 2017 > Kart > Stifaddere

Vallset Kulturstier 2017


Onsdag 3.mai kl.1800

Kvennstugua - Fossberget
Vi går fra «Oveli»/bommen ned  til Kvennstugua. Vi går ned til Kvennstugua fortsetter videre forbi Runefossdammen og til Harasetdammen, videre om «Sandbakken» en gammel boplass.  Her skal dere få høre historien om en som bodde der. Retur om Storsveen og Kongsrud.

Guide: Erik Norstad
Distanse: 4 km

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør fylkesvei 24,passerer Gata og sving til høyre midt i Amundrudbakken (Katthølet) der er det skiltet parkering.

Onsdag 10.mai kl.1800

Åsengtajet/Slaggerud
Vi går fra Åsengtajet i lett terreng langs med eiendommen Tyriberget og raster ved en hogstflate med utsikt mot eiendommen Slaggerudbakken. Vi fortsetter på en runde tilbake til Åsengtajet.

Guide: Wenche Haslie
Distanse: ca. 3km

Veibeskrivelse
Fra Gata i Vallset:
Følg riksvei 24 opp Amundrudbakken og sving mot Åsvang. Kjør ca 2km til veikrysset Åsengtajet hvor det er P-plass.
Fra Romedal sentrum:
Følg Åsvangvegen til  Heknebykrysset, sving til høyre mot Amundrud, kjør 2,7 km til veikrysset Åsengtajet.
Fra Stange:
Kjør riksvei 24 til Vallset kirke, sving til venstre opp forbi kirka, kjør til Åsvangkrysset, ta til høyre og kjør til Heknebykrysset, sving til høyre og kjør 2,7 km til veikrysset Åsengtajet.

Onsdag 24.mai kl.1800

Ilseng – der elvene møtes

Vi møter opp på Ilseng Idrettspark. Går nordover mot Farmenkoia (men ikke innom), tar mot øst og passerer "treriksgrensen", Hamar, Løten, Stange. Vi kommer til Skøyenvegen som går over jernbanebrua og vi går videre østover mot Fura. Går langs Fura sørover og vi ser over til Hørsand på østsiden av elva. Vi ser Ilsengstienes lengste bru på 18 m og der Fura renner inn i Svartelva. Vi går mot Bjørby og passerer en fiskekanal også og raster på gapahuken på Bjørby.. Videre følger vi kvennveita mot Løkenkvern bru og tar letteste vei tilbake til Idrettsparken over Scanpole.

Guide: Hans Kroglund
Distanse: ca. 6 km

Veibeskrivelse/Parkering:
Oppmøte Ilseng Idrettspark.

Onsdag 31.mai kl.1800

Bjønnhiet v/Bjønnhikoia
Fottur i forholdsvis lett terreng opp forbi Helvetestjern og opp til det gamle Bjønnhiet ved Bjønnhikoia. Kafferast med et litt historikk før vi går samme sti ned. 

Veibeskrivelse : Kjør riksvei 24 gjennom Gata og sving til venstre ved Harasjøen Næringspark,kjør til betalingsbom  ved Redskapsentralen (Støsaga) . Samkjøring inn på skogsbilveien fra Storhaugen inn til Styggdal'n. Ca. 12 km.

Guide: Øyvind Engen
Distanse: 6 km

Onsdag 7.juni kl.1800

Espa -Spetalen rundt
Besøke gamle bosettinger

Guide: Even Sveen
Distanse: 5 km

Veibeskrivelse: Kjør E6 sørover til avkjøring til Strandlykkja og Trauftskogen. Vi møtes på parkeringsplassen like etter avkjøringa. Vi kjører sammen til Søndre Spetalen.

Onsdag 14.juni kl.1800

Jordbærkirka
Vi går fra Jokerbutikken i Gata og opp til Jordbærkirka, Går videre forbi Åsengtajet, via eiendommen Nergård -Amundrud – Hvalsbakken og tilbake til Joker.
Bratt terreng opp til Jordbærkirka, ellers flatt og utover på gardsveier, stier.

Guide: Wenche Haslie
Distanse: 8 km
Veibeskrivelse: Kjør riksvei 24 til Gata og parkerer ved Jokerbutikken.

Onsdag 16.august kl.1800

Åsvang – Brynsåsen
Vi går fra Tørhammar om Busvolkoia til Kaffesten ved Bratvold, raster der og går om Bratvold tilbake og nyter den flotte utsikten fra Bratvold.

Guide: Erik Norstad
Distanse: 5km – lett turterreng

Veibeskrivelse/Parkering:
Kjør Åsvangveien fra Romedal sentrum, sving til venstre 200m før Tofastrudkrysset og kjør inn til småbruket Tørhammar.

Onsdag 23.august kl.1800

Engelberg - Stamperiet
Vi går fra Katthølet til stenskiferbrudd og over elva til Engelberg og videre ned til Stamperiet ved Fosselva. Vi går til Kvennstugua og tilbake til parkeringen.
Noe kupert terreng.

Guide: Erik Norstad og Gunvor K. Amundsen
Distanse: 3-4 km

Veibeskrivelse:
Riksvei 24 gjennom Gata, sving av midt i Amundrudbakken til Kvennstugua og parkerer ved Katthølet.

Onsdag 30.august kl.1800

Fossbergstormyra
Vi går om Fossbergstormyra og ser på rester etter torvproduksjonen (slutt ca.1950). Vi går om «Bloksberg» og tilbake til Fossberget. Lett flatt turterreng,

Guide: Jan Lundsbakken
Distanse: ca. 4 km

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør riksvei 24 til Gata og ta fylkesvei 224 mot Tangen ca 2,4 km og sving til venstre opp Fossbakka (skiltet).Kjør 1,2 km og sving til venstre og kjør ca 500m til parkering Fossberget.

Onsdag 6.september kl.1800

Bjertingstadlunden
Vi går opp til husmannsplassen Raskerud før vi ender i Bjertingstadlunden
m/grilling og kulturinnslag. Kulturstiene spanderer grillmat,kaffe og kake. Noe bratt

Distanse: 4 km
Guide: Erik Norstad

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør fylkesvei 224 fra Gata til Tangen i 5 km. Ta av krapp, bratt vei til venstre v/mjølkerampe opp til Harildstad Øvre.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen